Kolejka Aktualny numer Liczba oczekujących Czynne stanowiska Liczba obsłużonych osób
Odbiór dowodów rej. nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Rejestracja pojazdu nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne